BitmovinApiSdk\Models\CaptionCharacterEncoding

Synopsis

class CaptionCharacterEncoding extends Enum {
 • // methods
 • public static CaptionCharacterEncoding create()
 • public static CaptionCharacterEncoding ANSI_X3_4_1968()
 • public static CaptionCharacterEncoding ANSI_X3_4_1986()
 • public static CaptionCharacterEncoding ARABIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding ARMSCII_8()
 • public static CaptionCharacterEncoding ASCII()
 • public static CaptionCharacterEncoding ASMO_708()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG_5()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG_FIVE()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5_HKSCS()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5_HKSCS_1999()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5_HKSCS_2001()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5_HKSCS_2004()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5_HKSCS_2008()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIG5HKSCS()
 • public static CaptionCharacterEncoding BIGFIVE()
 • public static CaptionCharacterEncoding C99()
 • public static CaptionCharacterEncoding CHAR()
 • public static CaptionCharacterEncoding CHINESE()
 • public static CaptionCharacterEncoding CN()
 • public static CaptionCharacterEncoding CN_BIG5()
 • public static CaptionCharacterEncoding CN_GB()
 • public static CaptionCharacterEncoding CN_GB_ISOIR165()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1131()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1133()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1250()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1251()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1252()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1253()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1254()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1255()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1256()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1257()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1258()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP1361()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP154()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP367()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP819()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP850()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP862()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP866()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP874()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP932()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP936()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP949()
 • public static CaptionCharacterEncoding CP950()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSASCII()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSBIG5()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSEUCKR()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSEUCPKDFMTJAPANESE()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSEUCTW()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSGB2312()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSHALFWIDTHKATAKANA()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSHPROMAN8()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSIBM866()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO14JISC6220RO()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO159JISX02121990()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO2022CN()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO2022JP()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO2022JP2()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO2022KR()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO57GB1988()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO58GB231280()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISO87JISX0208()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATIN1()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATIN2()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATIN3()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATIN4()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATIN5()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATIN6()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATINARABIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATINCYRILLIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATINGREEK()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSISOLATINHEBREW()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSKOI8R()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSKSC56011987()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSKZ1048()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSMACINTOSH()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSPC850MULTILINGUAL()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSPC862LATINHEBREW()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSPTCP154()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSSHIFTJIS()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSUCS4()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSUNICODE()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSUNICODE11()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSUNICODE11UTF7()
 • public static CaptionCharacterEncoding CSVISCII()
 • public static CaptionCharacterEncoding CYRILLIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding CYRILLIC_ASIAN()
 • public static CaptionCharacterEncoding ECMA_114()
 • public static CaptionCharacterEncoding ECMA_118()
 • public static CaptionCharacterEncoding ELOT_928()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUC_CN()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUC_JP()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUC_KR()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUC_TW()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUCCN()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUCJP()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUCKR()
 • public static CaptionCharacterEncoding EUCTW()
 • public static CaptionCharacterEncoding EXTENDED_UNIX_CODE_PACKED_FORMAT_FOR_JAPANESE()
 • public static CaptionCharacterEncoding GB_1988_80()
 • public static CaptionCharacterEncoding GB_2312_80()
 • public static CaptionCharacterEncoding GB18030()
 • public static CaptionCharacterEncoding GB2312()
 • public static CaptionCharacterEncoding GBK()
 • public static CaptionCharacterEncoding GEORGIAN_ACADEMY()
 • public static CaptionCharacterEncoding GEORGIAN_PS()
 • public static CaptionCharacterEncoding GREEK()
 • public static CaptionCharacterEncoding GREEK8()
 • public static CaptionCharacterEncoding HEBREW()
 • public static CaptionCharacterEncoding HP_ROMAN8()
 • public static CaptionCharacterEncoding HZ()
 • public static CaptionCharacterEncoding HZ_GB_2312()
 • public static CaptionCharacterEncoding IBM_CP1133()
 • public static CaptionCharacterEncoding IBM367()
 • public static CaptionCharacterEncoding IBM819()
 • public static CaptionCharacterEncoding IBM850()
 • public static CaptionCharacterEncoding IBM862()
 • public static CaptionCharacterEncoding IBM866()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_10646_UCS_2()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_10646_UCS_4()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_2022_CN()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_2022_CN_EXT()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_2022_JP()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_2022_JP_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_2022_JP_2()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_2022_KR()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_10()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_11()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_13()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_14()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_15()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_16()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_2()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_3()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_4()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_5()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_6()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_7()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_8()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_9()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_CELTIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_100()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_101()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_109()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_110()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_126()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_127()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_138()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_14()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_144()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_148()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_149()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_157()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_159()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_165()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_166()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_179()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_199()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_203()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_226()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_57()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_58()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_6()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_IR_87()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_646_IRV_1991()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_1_1987()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_10_1992()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_14_1998()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_15_1998()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_16_2001()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_2_1987()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_3_1988()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_4_1988()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_5_1988()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_6_1987()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_7_1987()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_7_2003()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_8_1988()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO_8859_9_1989()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO646_CN()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO646_JP()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO646_US()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_10()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_11()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_13()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_14()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_15()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_16()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_2()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_3()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_4()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_5()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_6()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_7()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_8()
 • public static CaptionCharacterEncoding ISO8859_9()
 • public static CaptionCharacterEncoding JAVA()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_C6220_1969_RO()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_C6226_1983()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0201()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0208()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0208_1983()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0208_1990()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0212()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0212_1990()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS_X0212_1990_0()
 • public static CaptionCharacterEncoding JIS0208()
 • public static CaptionCharacterEncoding JISX0201_1976()
 • public static CaptionCharacterEncoding JOHAB()
 • public static CaptionCharacterEncoding JP()
 • public static CaptionCharacterEncoding KOI8_R()
 • public static CaptionCharacterEncoding KOI8_RU()
 • public static CaptionCharacterEncoding KOI8_T()
 • public static CaptionCharacterEncoding KOI8_U()
 • public static CaptionCharacterEncoding KOREAN()
 • public static CaptionCharacterEncoding KS_C_5601_1987()
 • public static CaptionCharacterEncoding KS_C_5601_1989()
 • public static CaptionCharacterEncoding KSC_5601()
 • public static CaptionCharacterEncoding KZ_1048()
 • public static CaptionCharacterEncoding L1()
 • public static CaptionCharacterEncoding L10()
 • public static CaptionCharacterEncoding L2()
 • public static CaptionCharacterEncoding L3()
 • public static CaptionCharacterEncoding L4()
 • public static CaptionCharacterEncoding L5()
 • public static CaptionCharacterEncoding L6()
 • public static CaptionCharacterEncoding L7()
 • public static CaptionCharacterEncoding L8()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN_9()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN1()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN10()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN2()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN3()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN4()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN5()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN6()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN7()
 • public static CaptionCharacterEncoding LATIN8()
 • public static CaptionCharacterEncoding MAC()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACARABIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACCENTRALEUROPE()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACCROATIAN()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACCYRILLIC()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACGREEK()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACHEBREW()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACICELAND()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACINTOSH()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACROMAN()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACROMANIA()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACTHAI()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACTURKISH()
 • public static CaptionCharacterEncoding MACUKRAINE()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_ANSI()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_ARAB()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_CYRL()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_EE()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_GREEK()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_HEBR()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_TURK()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS_KANJI()
 • public static CaptionCharacterEncoding MS936()
 • public static CaptionCharacterEncoding MULELAO_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding NEXTSTEP()
 • public static CaptionCharacterEncoding PT154()
 • public static CaptionCharacterEncoding PTCP154()
 • public static CaptionCharacterEncoding R8()
 • public static CaptionCharacterEncoding RK1048()
 • public static CaptionCharacterEncoding ROMAN8()
 • public static CaptionCharacterEncoding SHIFT_JIS()
 • public static CaptionCharacterEncoding SJIS()
 • public static CaptionCharacterEncoding STRK1048_2002()
 • public static CaptionCharacterEncoding TCVN()
 • public static CaptionCharacterEncoding TCVN_5712()
 • public static CaptionCharacterEncoding TCVN5712_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding TCVN5712_1_1993()
 • public static CaptionCharacterEncoding TIS_620()
 • public static CaptionCharacterEncoding TIS620()
 • public static CaptionCharacterEncoding TIS620_0()
 • public static CaptionCharacterEncoding TIS620_2529_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding TIS620_2533_0()
 • public static CaptionCharacterEncoding TIS620_2533_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_2()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_2_INTERNAL()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_2_SWAPPED()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_2BE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_2LE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_4()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_4_INTERNAL()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_4_SWAPPED()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_4BE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UCS_4LE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UHC()
 • public static CaptionCharacterEncoding UNICODE_1_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding UNICODE_1_1_UTF_7()
 • public static CaptionCharacterEncoding UNICODEBIG()
 • public static CaptionCharacterEncoding UNICODELITTLE()
 • public static CaptionCharacterEncoding US()
 • public static CaptionCharacterEncoding US_ASCII()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_16()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_16BE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_16LE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_32()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_32BE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_32LE()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_7()
 • public static CaptionCharacterEncoding UTF_8()
 • public static CaptionCharacterEncoding VISCII()
 • public static CaptionCharacterEncoding VISCII1_1_1()
 • public static CaptionCharacterEncoding WCHAR_T()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINBALTRIM()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1250()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1251()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1252()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1253()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1254()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1255()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1256()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1257()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_1258()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_874()
 • public static CaptionCharacterEncoding WINDOWS_936()
 • public static CaptionCharacterEncoding X0201()
 • public static CaptionCharacterEncoding X0208()
 • public static CaptionCharacterEncoding X0212()
}

Hierarchy

Methods

public

Inherited from BitmovinApiSdk\Common\Enum

public

 • __callStatic() — Returns a value when called statically like so: MyEnum::SOME_VALUE() given SOME_VALUE is a class constant
 • __toString()
 • equals() — Determines if Enum should be considered equal with the variable passed as a parameter.
 • getKey() — Returns the enum key (i.e. the constant name).
 • getValue()
 • isValidKey() — Check if is valid enum key
 • jsonSerialize() — Specify data which should be serialized to JSON. This method returns data that can be serialized by json_encode() natively.
 • keys() — Returns the names (keys) of all constants in the Enum class
 • toArray() — Returns all possible values as an array
 • values() — Returns instances of the Enum class of all Enum constants