BitmovinApiSdk\Models\SegmentsMediaInfo::segmentPath

Path to segments. (required)